Termékek visszavétele (ÁSZF kivonat)

Megrendelése során a Fogyasztó élhet a 45/2014 (II.26.) kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával. A webáruházban leadott megrendelések esetén Ön a szerződéstől az áru átvételét követő 14 (tizennégy) naptári napon belül indoklás nélkül elállhat. Az átvétel dátumát bizonyítja a futárszolgálat szállítójegyzéke.  A Fogyasztó az elállás igényét írásban, ill. elektronikus úton köteles jelezni Eladó felé, a www.ventilatorbolt.hu felhasználói felületén, illetve az [email protected] e-mail címen. Elállásnál az Eladó köteles a Fogyasztó által kifizetett termék összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni.

Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Fogyasztó viseli az elállás esetén, az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült összes költséget. Vevőt nem terheli költségviselés abban az esetben, amennyiben a kiszállítást megelőzően áll el a szerződéstől.

A vásárlástól való elállás joga nem érvényesíthető a következő esetekben:

 • A vásárló nem természetes személy
 • A megrendelt terméket a vásárló személyesen vette át az eladó telephelyén
 • A megrendelést a vásárló nem a webáruházon keresztül adta le, email-ben, telefonon vagy személyesen rendelte meg a termékeket
 • A megrendelt terméket a Fogyasztó kérésére külföldi importból kell beszerezni vagy gyártatni kell.

Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles visszaszolgáltatni minden, eredetileg a termékhez mellékelt és átvett tételt (ideértve például a kézikönyveket, dokumentációt). Ha a Fogyasztó a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg átadott tételt, az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételekért díjat számítson fel. Eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Fogyasztót terhelik. Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését, illetve a termék kipróbálását meghaladó használatból eredő esztétikai vagy egyéb sérülések következtében történő értékcsökkenés megtérítését.

Termékek cseréje, visszavétele jogi személyek számára

Termékeink cseréjét vagy visszavételét csak abban az esetben tudjuk elvégezni, ha arról előzetesen cégünkkel megegyezés született és a termék nem egyedi és minőségromlás nem érte.

A visszaszállítás általános feltételei

A reklamációs, illetve visszaszállítási igény bejelentése, és elbírálása:

 • a Vevő az áru-visszavételi igényét írásos formában kell jeleznie

A visszaszállítás költségei

 • A Vevő hibájából eredő (hibás azonosítás, hibás cikkszám stb.) visszaszállítás költségeit a Vevő köteles megtéríteni.
 • A Vevő által visszavételre felajánlott, és az ONIXCOM Kft. által visszavásárlásra elfogadott áru visszaszállítási költségét Vevő fizeti.
 • Az ONIXCOM Kft. hibájából eredő (téves azonosítás, cikkszám és darabszám elírás stb.)visszaszállítás költségeit cégünk állja.
 • Gyártói visszahívás esetén a szállítás költsége cégünket terheli

A fenti estek mindegyikét írásban dokumentálni szükséges.

A visszaszállított áru ellenértékének megtérítésére abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 • belső bizonylat (szállítólevél, számla), mely igazolja, hogy a Vevő az árut az ONIXCOM Kft-től vásárolta
 • a Vevőnek nincs határidőn túli lejárt számlatartozása
 • a visszaszállított áru eredeti – feliratoktól és ragasztástól mentes – csomagolásban van, hibátlan, sérülésmentes, nem használt
 • a termék nem a Vevő egyedi kérésére lett beszerezve, vagy külföldi gyártótól rendelve
 • téves szállítás történt

A visszavásárlás (jóváírás) összegének meghatározása:

 • a vásárlás értékének 70 %-a fizethető vissza, ha a Vevő tartozásait határidőre kifizeti, és a termék más Vevő felé értékesíthető
 • egyedi termékeket nem áll módunkban visszavételezni

Az áruvisszavétel szabályai

 • az átadás napjától számított 30 naptári napnál régebben vásárolt áru nem vásárolható vissza
 • a visszavétel és a garanciális ügyintézés alapfeltétele a számla és/vagy szállítólevél, garanciajegyet igénylő termékek esetén a garanciajegy megléte

A termékek jótállási feltételei az ÁFSZ-ben meghatározottak szerint történik. Az aktuális Általános Szerződési Feltételeinket IDE KATTINTVA tekintheti meg.

Árak és termék paraméterek módosítása

Eladó bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található termékeket, anyagokat illetve az azokhoz tartozó árakat. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Az oldalon lévő esetleges hibákért az Eladó felelősséget nem vállal. Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek érvényesek. Az árlistákban előforduló esetleges hibákért megértésüket kérjük! Eladó nem felelős az árazási vagy egyéb hibákért, és fenntartja a jogot a félreértésen alapuló megrendelések törlésére.

Egyedi termék és nagy összegű rendelések kezelése

Az eladónak joga van a rendelés bruttó végösszegének 50%-át biztosítékként a vevőnek kiszámlázni a vevő rendelése alapján, amennyiben a rendelt terméket külföldről kell behozatni, vagy a rendelt árut a vevő külön kérésére kell legyártatni ill. a rendelés összértéke 100.000Ft fölött van. A biztosíték összege a vevőnek nem jár vissza, ha a vevő eláll a vásárlástól, vagy a vevő hibájából az ügylet meghiúsul. Amennyiben az eladó hibájából hiúsul meg az ügylet, úgy az eladó köteles a biztosíték összegét a vevőnek visszafizetni.